PKE: „Az új út adott, mostmár járni kell rajta”

A jól ismert Gaudeamus dallamára gyülekeztek a képernyők elé péntek délelőtt 11 órakor a Partiumi Keresztény Egyetem végzős hallgatói, oktatói és hozzátartozók a rendkívüli módon a virtuális térben megtartott ballagási ünnepségre.

János Piroska

A világjárvány okán idén a Partiumi Keresztény Egyetemen is másképp zajlott a tanévzáró ünnepség, sok más oktatási intézményhez hasonlóan a váradi egyetemen is az online térben szervezték meg a ballagást az egyetem Facebook-oldalán közvetített élő videó formájában. A március óta egyetemisták nélkül, üresen álló épületekre vetett „online pillantás” után a virtuális térben összegyűlt ünneplőket Szomor Abigél egyetemi lelkész köszöntötte, majd Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke vette át a szót. Rövid igehirdetésének alapigéjeként Máté evangéliumának 13:14–16 verseit olvasta fel, a magvető példázatát követő részletet. Isten Jézus Krisztusban azért érkezik a Földre, hogy a látó embert látóvá, a hallót hallóvá tegye. Nemcsak a múltban történt meg, a 21. században is könnyen elnehezedhet az ember szíve, érdemes azonban odafigyelni, hogy a keresztyéni lét hogyan támogat, többek között egy ilyen pillanatban is, amikor a Partiumi Keresztény Egyetem útra bocsátja hallgatóit. Szükségünk van a jó út keresésére, az új út pedig adott, járni kell rajta – fogalmazott a lelkipásztor. Jézus a felolvasott igerészben nemcsak egy ígéretet ad, kijelentést tesz: boldogok lesztek. „Tanuljatok meg jól látni, halljátok ki a zavaros mondatokból is az üzenetet. Lássatok, halljatok, induljatok, mert boldogok lesztek” – zárta igehirdetését a püspök.

Dimény Eszter népdalénekes, a Csillagocska Alapítvány munkatársa széki népdal-összeállítással lépett kamera elé, majd a Pro Universitate Partium Alapítvány képviseletében Tolnai István kérte a végzős hallgatókat a megszerzett tudás itthoni kamatoztatására. Beszédében felidézte a harmincéves múltra visszatekintő, a rendszerváltás utáni első önálló akkreditált magyar egyetem életének főbb állomásait.

Rektori köszöntő

„Igen, különös és rendhagyó – a megszokott rendet elhagyó – tanévet zárunk most be. Ki gondolta volna 1989 nyarán, hogy az esztendő végére egy újabb világrend kezdete következik el és az életünk egy teljesen új helyzetbe kerül? Ki gondolta volna 1990 májusában, hogy a KRE egyetemalapítási szándékkal Főiskolát alapít és indít el az útjára? Ki gondolta volna, hogy hosszú, következetes küzdelem és kitartó munka után létrejön a PKE? Ki gondolta volna, hogy harminc esztendő múltán, hogy a teljes egyetemi, intézményi akkreditáció mellett, az egyetem történetében először mondhatjuk el azt, hogy minden alap és mesterképzésünk akkreditált? Ki gondolta volna azt, hogy a gyermekbetegségeknek számító megpróbáltatások mellett és után Egyetemi Campus építéséhez foghattunk? Ki gondolta volna, hogy 2020 márciusában, korábban el sem képzelt új élethelyzettel kell megküzdenünk? Ma már azt látjuk, hogy ez a periódus egy rendkívüli tanulási folyamat része volt, amely »megmérettetésben« egyetemünk, korábban megerősített alapjaira állva jól vizsgázott. Az egész egyetemi közösség – a tanárok, a diákok, az adminisztratív munkatársak – a rendkívüli időszakban is a helyzet magaslatán álltak, valódi szolidaritással összetartottak, segítettek egymásnak és erősítették a köteléket. Mi ma is bizakodóan tekintünk a jövőbe. Nagyon sok tervünk és elképzelésünk van továbbra is” – fogalmazott tanévzáró beszédében Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora.

„Jézus Urunktól azt tanultuk és tanuljuk, és abban erősít meg ma is bennünket, hogy ne aggodalmaskodjunk, kétségeskedjünk a holnap felől. Nekünk a mában, a jelenben kell megtennünk a mi személyes és közösségi feladatunkat. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen szemlélettel, hittel és meggyőződéssel tesszük a dolgunkat. Lehet sápítozni, nyavalyogni, kételyek és félelmek között kétségeskedni, de lehet jó reménységgel, bátran és öntudatosan nekiveselkedni a dolgoknak. Lehet az éppen 100 éve történt igazságtalan trianoni békediktátum kapcsán felerősíteni a nemzeti tragédia lelkületét, de lehet a nemzeti összetartozás erőt adó lelkületét tudatosítani önmagunkban: voltunk, vagyunk és Isten segítségével holnap is lehetünk! Lehet a 30 esztendővel ezelőtt megalapított Sulyok István Református Főgimnázra és jogutódjára a PKE-re sokféleképpen tekinteni és minősíteni, amelynek most nagyon nagy tetemrehívója a hazai demográfia, rémisztő mutatója, de lehet úgy is tekinteni, mint egy nagyszerű hazai, regionális, de egyre erősebb felsőoktatási intézményre, amely nemcsak hogy kiállta az idők próbáját, hanem képes és tud tovább is fejlődni. Lehet a jelenlegi vírusfenyegetések többedik hullámára gondolni, de lehet »az akkor is«, »csak azért is« erős és elkötelezett lelkületével fejünket felemelni, mint akik továbbra is vállalják a folytatást, bármi is történjen” – mutatott rá beszédében az egyetem elöljárója.

Érdemoklevél és kulcsátadás

A hallgatók hiányában a virtuális térben lebonyolított tanévzárón az érdemokleveleket, amelyekkel a hallgatók tanulmányi eredményeit és közösségben kifejtett tevékenységét ismerik el, a dékánok, Maior Enikő és Szilágyi Ferenc vették át. Egy-egy rövid beszéddel övezve a Biblia és kulcsátadásra is sor került: Vincze Zsófia végzős hallgató Badon Dávid másodéves hallgatónak adta át a jelképeket. A tanévzáró végeztével áldást mondott Szomor Abigél egyetemi lelkész.

,,Visszajövök én egyszer még”

A Partiumi Keresztény Egyetemen idén 13 alapszakon és 6 mesterképzésen fejezték be tanulmányaikat a hallgatók. Alapszakon 154, mesteri képzésben 76 hallgató vett részt, összesen tehát kétszázharmincan intettek búcsút az egyetemi éveknek. Az online ballagáson a Bagossy Brothers Company népszerű slágerének zenei aláfestésének kíséretében, rendhagyó tablóképekkel búcsúztak az egyetem polgáraitól. A virtuális ballagás apropóján a PKE-n először „adtak ki” egy olyan füzetecskét, amelyek a végzős hallgatók nevei mellett az évfolyamvezetők néhány gondolatát is tartalmazzák, ez fellapozható az egyetem honlapján.

Forrás:

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pke-az-uj-ut-adott-mostmar-jarni-kell-rajta-2913012/?fbclid=IwAR2xttbVDRt14a3eyR3OgJZRXAd0sPevppV6a36iPugUOPl9fkusx2VMXDE

forrás: www.partium.ro